SWEDISH

 

Manskören Laulu-Jaakot fick sin början våren 1946, när 15 körsångintresserade män samlades vid Pedersöre kaféet och beslöt grunda en manskör i Jakobstad. Kören blev den första finskspråkiga manskören i Jakobstad och existerar fortsättningsvis. Som grundande mötets ordförande och första körledare fungerare folkskollärare Niilo Kentala ursprungligen från Kaustby.

Efter dessa tider har Laulu-Jaakkos sånger ljudit runt om i världen från Norgens fjordar till Budabests nätter, från Havaijis stränder till känguruland, från Andernas sluttningar till Irlands pubar. Den årliga vårkonserten i hemstaden hör ännu till körens traditioner. Laulu-Jaakot uppträder också  flitigt på andra lokala evenemang.

I repertuaren finns nya och traditionella manskörssånger, såsom folkvisor, schlager, lätta körsånger, andliga sånger, julsånger och snapsvisor. Kören har även sjungit barnsånger tillsammans med barnkören Sävelsäkki.

Laulu-Jaakot har hittills gett ut två CD-skivor. Körens första CD-skiva ”Kaunehin maa” gavs ut 1993 och innehöll ett urval klassiker av finska manskörmusik. Den andra CD-skivan ”Meristä kaunein” gavs ut 2004. Den bestod av nyare manskörsmaterial, såsom  manskörssånger av Asko Vilen och manskörsarrangemang av J. Karjalainen.

I kören sjunger aktivt 20-25 sångare. Som körens konstnärliga ledare fungerar för fjärde året Johannes Ahlvik. Han är den 12. körledaren i körens historia.