KUORON TIETOSUOJASELOSTE

Pietarsaaren Laulu-Jaakkojen jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Laulu-Jaakot ry, yhdistysrekisterinumero 50.825

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Teijo Parttimaa
puh: +358 400 687 342
email: laulujaakot [at] gmail.com 

3. Rekisterin nimi
Laulu-Jaakot ry:n jäsenrekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen ja siihen liittyvä viestintä. 

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi
Mahdollinen luottamushenkilöasema yhdistyksessä
Syntymäaika
Kuoroon liittymisvuosi
Ääniala
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti

6. Rekisterin tietolähteet
Rekisteri koostetaan jäsenten ilmoituksista ja yhdistyksen vuosikokousten päätöksistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilön tietoja voidaan luovuttaa Sulasol ry:lle ja Suomen Mieskuoroliitolle ja näiden ylläpitämään iFest-jäsenrekisteriin sekä tapahtumaosallistumisien yhteydessä tapahtuman järjestäjille (osallistujien nimilistat) ja mahdollisille majoituspalveluiden tarjoajille heidän tarjoamiensa palveluiden hankkimiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai jäsenyyden päättymisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu https-suojaustekniikalla, säännöllisesti päivitettävillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, sekä muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.